How the media portrayed Boston Marathon Bomber, Dzhokhar Tsarnaev.